Årstafrun

Sommaren 2022 spelade vi en egen föreställning om Årstafrun på Årstalidens Dansbana.

Årstalidens dansbana har blivit en kär spelplats för Årsta Scenfolk och när pandemin var över ville vi gärna möta vår publik på Årstaliden igen. Denna gång valde vi att själva skriva och producera en föreställning om Årstas största kulturpersonlighet, Årstafrun Märta Helena Reenstierna.

Spelplatsen för årets föreställning var på Årstafruns tid torpet Sköntorps jordbruksmark och ingick i Årsta gårds ägor. Under ett antal föreställningar under sommaren kom Årstafrun och hennes familj och umgänge ånyo att fiktivt beträda historisk mark.

Genom Årstafruns dagböcker har många fascinerats av livet på Årsta gård och den tidsepoken. När diskussionerna om pjäsval startade förespråkade många att försöka få till en föreställning med denna utgångspunkt.

Trots det digra material som finns i form av Årstafruns dagböcker mm, så är det svårt att få ett fullständigt grepp om relationerna och det sociala spelet på den tiden. Dessutom är det ju mestadels ett ensidigt perspektiv på det som utspelade sig. Hur såg det psykologiska spelet ut bakom orden och dokumentationen? Det är omöjligt att låta bli att försöka läsa mellan raderna för att förstå personerna bakom berättelserna.

Det är den typen av diskussioner/analyser som föregick föreställningens tillkomst. I föreställningen fick publiken ta del av händelser som utspelat sig i Årstafruns liv. Vissa av händelserna skedde verkligen precis så som de skildrades, medan andra färgades av vår fantasi och lite dramatisk spets, dock aldrig genom att avvika från originalhistorien.

Föreställningen innehöll mycket musik som genom sitt innehåll förde handlingen framåt.

Föreställningen lockade rekordpublik, mer än 1000 personer besökte Årstaliden. Vi hoppas och tror  att Årstaborna och mer långväga publik fann vår skildring av Årstafruns livsöde intressant och har lockat till fördjupade studier om tidsepoken i allmänhet och Årstafrun i synnerhet, på samma sätt som det lockade oss. Bilder från föreställningen!

I rollerna:
Brigitte Furch
Bo Björklund
Bo Högstedt
Tord Anjegård
Solveig Roth Johansson
Björg Gustafsson
Britt-Inger Wiklund
Jan Vejstad
Musik:                   Gunnar Anéer, Bo Edström, Roger Eriksson, Björn Fällman, Jan Vejstad

Regi:                      Agneta Ahlin

Scenografi:          Jan Borén
Kostym:                Jan Borén