Rädda Årsta Teater

Som en följd av uppropet nedan samlade vi in en del pengar för upprustning av teatern. Folkets Hus fick bidrag till upprustning av stolarna så det blev inte aktuellt för oss. Vi tog istället beslutet att köpa en ridå, som saknats länge. Ridån har kommit på plats, men vi ska forfarande göra några små justeringar och sätta upp en tavla med namn på bidragsgivarna.

Årsta Teater betyder mycket för oss och vi vill att den ska betyda mycket för Årstaborna och för vår publik, men inte bara det – vi vill också att det kulturarv och den tillgänglighetstanke som präglade hela tillkomsten av bebyggelsen runt torget ska leva vidare i en teaterlokal som kan tillgodose de behov som en kulturtörstande stadsdel har idag.

Tidens tand utarmar
När lokaltidningen Årsta-Enskede inför vår revy 2012 uppmärksammade teaterns behov av upprustning, blev vi några av de ivrigaste tillskyndarna av detta och startade en namninsamling till stöd för tankarna. Tidningens uppmärksamhet gav oss inspiration att ta frågan vidare.

Under flera år hade vi internt och med berörda diskuterat behovet av att åtgärda brister i lokalerna, inte minst bänkarna som visat sig vara i dåligt skick, opålitliga och som till och med ibland ramlat omkull/gått sönder när publik har suttit i dem.

Vårt engagemang har varit något säsongsbetonat, eftersom vi parallellt försökt bedriva ett produktionsarbete som ska glädja vår publik. Den upplevelse som vi vill förmedla till publiken utgör en helhet ihop med lokalen och det är förstås ännu ett skäl till att vi engagerat oss i teaterns fortlevnad. Den är vår hemmascen och vi vill ge publiken bästa möjliga totalupplevelse i tid och rum. Vi hoppas också att en nyrenoverad och tillgänglig teater kan locka många teater- och musikgrupper till Årsta.

Stödkonsert
I september 2013  genomförde vi en stödkonsert med i huvudsak lokala artister. Det blev en fanatastisk kul em/kväll som verkligen gav oss ökat engagemang att fortsätta.

Namninsamlingen överlämnades till Familjebostäder före sommaren 2014 och nu följer vi spänt utvecklingen.

Du kan bidra
En av de viktiga uppgifter som väntar är att renovera och rusta teatersalongens bänkar. Nu kan du bidra till upprustningen genom att sponsra en stol i teatern. Priset är 1000 kr. Om du bidrar får du en namnplatta uppsatt på en tavla i teatern där alla sponsorer kommer att anslås. Öppet för företag och privatpersoner.

Anmäl intresse till info@ arstascenfolk.se

Du kan läsa hela namninsamlingsuppropet här…