Allsång

Vi har ett aktivt och stimulerande samarbete med Årstablick – förening för fritid och kultur i Årsta. Föreningen driver bl a dansbanan på Årstaliden och där genomför vi varje sommar ett antal allsångskvällar. Dessa brukar uppskattas mycket och är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra föreningen och vår verksamhet.

Sommarens allsånger har varit välbesökta och vi har haft tur med vädret under en sommar som annars inte varit så solig som vi önskat.

Vi har ibland tillämpat konceptet Mänsklig jukebox, vilket innebär att publiken kunnat önska ohämmat ur låtrepertoaren.