Om oss

Årsta Scenfolk bildades som en direkt följd av Årstaspelet 2003-2004. De som medverkade i föreställningen fick blodad tand och beslutade att en förening skulle bildas för att ta till vara intresset bland de medverkande. Formellt bildades föreningen den 17 maj 2004.

 Syfte och bakgrund

Enligt stadgarna är Årsta Scenfolk en ideell och oberoende förening med uppgift att stödja scenisk framställning som speglar folklig kultur och berikar mötet mellan människor. Alla kan vara medlemmar som stödjer föreningens syfte och betalar medlemsavgiften. Föreningen har sin hemvist och huvudsakliga verksamhet i Årsta i södra Stockholm.

Mer om föreningen och styrelsen

 

 

Verksamhet

Föreningens verksamhet kan i princip omfatta allt som rör scenisk verksamhet och kultur. Det enda som begränsar oss är ledarskapet, vi behöver fler ledare. Har du ett specifikt intresse är det inte omöjligt att du kan få utlopp för din dröm hos oss. All verksamhet hos oss genomförs som studie- eller kulturaktiviteter hos ABF Stockholm. Nedanstående verksamheter utgör föreningens ryggrad just nu.Revy

Vi har på egen hand producerat tio revyer, som alla blivit mycket uppskattade av publiken.

Allsång

Vi har ett aktivt och stimulerande samarbete med Årstablick – förening för fritid och kultur i Årsta. Föreningen driver bl a dansbanan på Årstaliden och där genomför vi varje sommar ett antal allsångskvällar. Dessa brukar uppskattas mycket och är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra föreningen och vår verksamhet.

Kulturpromenad

Årsta scenfolk lockade sommaren 2011 stor publik till Göta landsväg och andra historiska platser i Årsta. På Sveriges nationaldag den 6 juni genomför vi i sanverkan med Nätverket Rädda Årstafältet en kortare promenad över Årstafältet.

Skådespelarträning

Då övriga produktioner i ledartillgång medgett det har vi genomfört skådespelarträning på regelbunden basis. Då arbetas med flera delar av en teaterproduktion, allt från textanalys och iscensättning, till röstträning och improvisation.

Årsta Kåntry

I samband med revyföreställningarna har vi kunnat konstatera att vi är några som är barnsligt förtjusta i countrymusik.