Bilder Söder om Slussen

Gunnar, vår gitarrist

Oscar och Angèle

Buteljsköljerskorna Märta, Linda och Klara